UKR
Search…
⌃K
Links

Для розробників

Контракти

Інформацію про реалізацію смарт-контрактів WOOFi Swap та адреси можна знайти у Contracts.
Підтримувані активи
WooRouter.sol на даний момент підтримує наступні токени на BSC:
Токен
Адрес на BSC
BNB
0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE
WBNB
0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c
USDT
0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955
BTCB
0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c
ETH
0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8
WOO
0x4691937a7508860f876c9c0a2a617e7d9e945d4b

Запит на отримання котирувань за заданими активами

fromAmount the amount of fromToken to swap
/// @return toAmount the swapped amount to receive
function querySwap(
address fromToken,
address toToken,
uint256 fromAmount
) external view returns (uint256 toAmount);
Приклад коду для отримання котирування на продаж 1 BTC:
querySwap(
0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c, // btcb token address
0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955, // usdt token address
1000000000000000000); // btcb amount to swap in decimal 18

Функція обміну

/// @dev swap fromToken -> toToken
/// @param fromToken the from token
/// @param toToken the to token
/// @param fromAmount the amount of fromToken to swap
/// @param minToAmount the amount of fromToken to swap
/// @param to the destination address
/// @param rebateTo the amount of fromToken to swap (optional, can be '0')
/// @return realToAmount the amount of toToken to receive
function swap(
address fromToken,
address toToken,
uint256 fromAmount,
uint256 minToAmount,
address payable to,
address rebateTo
) external payable returns (uint256 realToAmount);
Приклад коду обміну 1 BTC на USDT:
swap(
0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c, // btcb token address
0x55d398326f99059fF775485246999027B3197955, // usdt token address
1000000000000000000, // btcb amount to swap in decimal 18
990000000000000000, // min amount for 1% slippage
0xd51062A4aF7B76ee0b2893Ef8b52aCC155393E3D, // the address to receive the swap fund
0); // the rebate address
Ви також можете взаємодіяти з WooRouter.sol на bscscan.
Copyright © 2023 WOO Network. All Rights Reserved.