Greek
Search…
⌃K
Links

WOO X

Πλατφόρμα συναλλαγών μηδενικής χρέωσης που παρέχει στους επενδυτές την καλύτερη ρευστότητα και εκτέλεση.

Εισαγωγή

Το WOO X είναι το κορυφαίο προϊόν CeFi που βασίζεται στο WOO Network. Το WOO X τροφοδοτείται από τους κορυφαίους market makers του κλάδου, τις παγκόσμιες δεξαμενές ρευστότητας και τις ποσοτικές στρατηγικές συναλλαγών.
Το WOO X είναι το πρώτο που προσφέρει συναλλαγές με μηδενικές χρεώσεις στην αγορά, βαθιά ρευστότητα και πλήρως ευπροσάρμοστους χώρους εργασίας, για να παρέχει την απόλυτη εμπειρία συναλλαγών σε επαγγελματίες και θεσμικούς εμπόρους.

Συναλλαγές με μηδενικές χρεώσεις

Οι έμποροι, με μη αυτόματες εντολές που δεν είναι API, μπορούν να μειώσουν τις χρεώσεις maker και taker τους στο μηδέν μόλις φτάσουν στο Tier 1 με 1.800 WOO τόκενς που δεσμεύονται (stake) στο WOO X. Οι Stakers στο WOO X μπορούν ακόμη και να απολαμβάνουν δωρεάν αναλήψεις καθημερινά (σε όλα τα δίκτυα) και αυξημένες εκπτώσεις παραπομπής (referral rebates).

Βαθιά ρευστότητα

Ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες διαφοροποίησης στο WOO X είναι η βαθιά ρευστότητά του στα ζεύγη συναλλαγών. Μια σύγκριση των βαθμολογιών ρευστότητας των μεγάλων ζευγών συναλλαγών στο https://coinmarketcap.com/exchanges/wootrade/ θα αποκάλυπτε ότι το βάθος αγοράς του WOO X στα βιβλία προσφοράς/ζήτησης υπερβαίνει αυτό των κορυφαίων χρηματιστηρίων. Αυτή η βαθιά ρευστότητα επιτρέπει την εκτέλεση μεγάλων εντολών χωρίς μεγάλη ολίσθηση τιμών. Σε συνδυασμό με τις συναλλαγές με μηδενικές χρεώσεις, η εξοικονόμηση κόστους μέσω χαμηλής ολίσθησης και χρεώσεων είναι ιδανική για κάθε επαγγελματία trader που διαπραγματεύεται συχνά μεγάλα ποσά. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να βιώσουν δημοκρατική ρευστότητα που διαφορετικά θα ήταν προσβάσιμη μόνο μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών.
Εκτός από την οργανική ρευστότητα που παράγεται από τη ροή εντολών στο WOO X, η βαθιά ρευστότητα στο WOO X προέρχεται από την εσωτερική δεξαμενή ρευστότητας του WOO Network: ένας συνδυασμός παγκόσμιας ρευστότητας που συγκεντρώνεται από χρηματιστήρια, κορυφαίους διαπραγματευτές και εμπορικά ιδρύματα που συνεργάζονται με το WOO Network.
Ο ακρογωνιαίος λίθος πάροχος ρευστότητας στο WOO Network είναι η Kronos Research, μια κορυφαία εταιρεία ποσοτικών συναλλαγών και δημιουργίας αγορών που διαπραγματεύεται 5-10 δισεκατομμύρια δολάρια σε ημερήσιο όγκο συναλλαγών σε διάφορα παγκόσμια χρηματιστήρια. Ο αρχικός ρόλος της Kronos Research είναι η εκκίνηση της ρευστότητας στο WOO X. Αυτό θα παρέχει άμεση βαθιά ρευστότητα σε μια ποικιλία ζευγών τόκενς για να βοηθήσει την πλατφόρμα να προσελκύσει εμπόρους και να αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα χρηστών που θα παρότρυνε άλλους κατασκευαστές αγοράς να βελτιώσουν περαιτέρω τη ρευστότητα.
Με την πάροδο του χρόνου, ο στόχος είναι να υλοποιηθεί το παλιό ρητό: η ρευστότητα δημιουργεί ρευστότητα. Αυτή η ωρίμανση θα επιτρέψει έναν ενάρετο κύκλο εμβάθυνσης ρευστότητας στο WOO X.

Πλήρως ευπροσάρμοστοι χώροι εργασίας

Το WOO X προσπαθεί να είναι η απόλυτη πλατφόρμα για εμπόρους διαφόρων προφίλ και εμπειρίας: λιανικής, επαγγελματικής και θεσμικής. Το πρώτο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει όταν ανοίγετε το WOO X είναι το ευπροσάρμοστο GUI. Είναι πλήρες, με ένα ποικίλο σύνολο από γραφικά στοιχεία δεδομένων συναλλαγών, με δυνατότητα μεταφοράς και αλλαγής μεγέθους, ενσωματωμένες ενότητες εισαγωγής παραγγελιών σε πολλά γραφήματα και καρτέλες χώρου εργασίας.
Σε αντίθεση με άλλα τερματικά συναλλαγών, το WOO X σας επιτρέπει να αποφασίσετε πώς θα είναι ο πίνακας εργαλείων συναλλαγών σας, προσφέροντας εργαλεία και επιλογές widget που μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα, να διαγραφούν ή να αντιγραφούν. Από προεπιλογή, μπορείτε να βρείτε 3 πρότυπα - τυπικό (Standard), προηγμένο (Advanced) και προσαρμοσμένο (Customized).
Ένα δείγμα της βασικής διεπαφής συναλλαγών προσαρμοσμένη στο WOO X, η οποία μπορεί να είναι γνωστή στους εμπόρους λιανικής
Ένα δείγμα της προηγμένης διεπαφής συναλλαγών στο WOO X, το οποίο μπορεί να είναι πιο οικείο με τους θεσμικούς εμπόρους

Καταχώρηση στο WOO X

Δεν υπάρχει χρέωση εισαγωγής για το WOO X. Πρωταρχικά ζητήματα για τις καταχωρήσεις τόκεν είναι ο βιώσιμος όγκος και η ρευστότητα, ακολουθούμενα από μερικές προϋποθέσεις. Πρώτον, το τόκεν θα πρέπει να βρίσκεται σε πολλά μεγάλα χρηματιστήρια για να διασφαλιστεί άφθονη υποκείμενη ρευστότητα για τη συγκέντρωση του WOO Network. Δεύτερον, η ύπαρξη πολλών αγορών μελλοντικής εκπλήρωσης με ρευστότητα, είναι επίσης σημαντική για την υποστήριξη της έκθεσης σε αντιστάθμιση και τη μείωση του κινδύνου. Τρίτον, ζήτηση από θεσμικούς πελάτες, χρήστες και ανταλλαγές συνεργατών, καθώς αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα διαπραγματεύονται το τόκεν στην πλατφόρμα WOO X.
Copyright © 2023 WOO Network. All Rights Reserved.